Loading...
Home2024-06-13T17:32:52+12:00

E noho nei au i tōku taumata kōrero, i Te Tapuae-o-Uenuku,

Ka kai ōku mata ki waho, ki a Raukawakawa Moana, te ara tēnā i ū mai ai tōku tupuna ki Anamāhanga, e ko Te Huataki e!

Whakawhiti atu, whakawhiti mai, auraki mai ana ko ngā mana whakatiketike i ahau, ko Te Whakamana, ko Tūkauae, ko Te Rerewa, ko Te Heiwi, nā te moenga i a Ngāi Tara, i a Ngāti Māmoe, ko noho ko te waikanaetanga, poua ana ko te mana o Rangitāne ki Te Tauihu o Te Waka-a-Māui e!

Māreparepa mai ana ngā wai-rau o Ruatere, ngā rohe kōreporepo, te wai māhitihiti o ngā mātua tūpuna, ko Te Wairau e kāpikopiko ana i te hōkikitanga, te whaonga mai i te whenua ka rere ki te pūruatanga, kō ōna pūahatanga kei Te Koko o Kupe, kei Te Pokohiwi o Kupe.

Kei runga rā ko Parinui-o-Whiti, Te Taumanu o Te Matahourua, ko Te Kopi o Kupe.

E hora rā ko Te Pokohiwi o Kupe, te taunahanahatanga o te iwi taketake nō raurangi e!

Ngā wai tuku kiri o Te Ara-o-pipi, o Mataora, hoki whakauta au ki te keokeonga ki Rahotia, te mana, te ihi, te wehi i a rātau mā heke iho ki ahau e!

He uri nō te tini whetū ki te rangi, ko Rangitāne ki te whenua!

Kei puta Te Wairau!

Te Rūnanga a Rangitāne o Wairau was first established in 1861 by Rangitāne leaders as a forum for representing early land issues caused by landlessness amongst the Māori of Marlborough.

Since then Te Rūnanga a Rangitāne o Wairau has continued to provide representation and advocacy for Rangitāne iwi members across a range of social and political issues affecting Rangitāne o Wairau.

Rangitāne o Wairau strives to be culturally and economically vibrant.  We work proactively and collaboratively with both government and community agencies.  We work closely with other iwi and key partners across Te Tauihu o Te Waka-a-Māui and Te Waipounamu.